Om Foreningen God Start

Mission:

Foreningen drives som en socialøkonomisk virksomhed, der sætter fokus på ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Foreningen vil altid have et helhedssyn, der ser de problematikker, som den ledige må stå med udover ledighed. Den ledige hjælpes videre i job eller uddannelse, via succesoplevelser, motivation og hvor samspillet mellem dyr og mennesker sættes i fokus som en helhed med naturen.

Vision:

Visionen er, at hjælpe de mange ledige på kanten af arbejdsmarkedet ud af det offentlige system, og ind på arbejdsmarkedet eller ud i en uddannelse. At give de ledige redskaber til, at blive selvforsørgende på sigt. Samtidig vil vi skabe en robust virksomhed med stor udviklingspotentiale, med mulighed for at skabe især fleksjobs i virksomheden, til gavn for de langtidsledige.